מי אנחנו
תחומי ידע
סגל
לקוחות
שיתופי פעולה
תחומי ידע

ראיה עתידית, חיזוי טכנולוגי והערכה של טכנולוגיות

המדע והטכנולוגיה משנים במהירות את העולם בו אנו חיים. חידושי האתמול מתיישנים היום; תעשיות ישנות דועכות ותעשיות חדשות מופיעות תחתן. דפוסי העבודה, הסביבה העסקית וחיי החברה משתנים ללא הרף.
חשיבה מכוונת-עתיד, חיזוי והערכה של טכנולוגיות מסייעים למקבלי החלטות בהבנת היחסים המורכבים בין התמורות השונות בטכנולוגיה, כלכלה וחברה. כך ניתן להעריך את ההשפעות, ההזדמנויות והסיכונים המובנים באותן תמורות.
המרכז עוקב אחר ההתפתחויות בטכנולוגיות החדשניות ביותר, ומעריך את השלכותיהן האפשריות. דוגמאות אחדות מהשנים האחרונות: ננוטכנולוגיה, ממשק מוח-מכונה, חומרים חכמים, פולרנים, ביומימטיקה, , לוגיקה עמומה, טכנולוגיות קואנטיות, "אינטרנט של חפצים", וטכנולוגיות סביבה ואנרגיה חדשות.

מחקרים תומכי-מדיניות

ההאצה המתמדת בהתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים המהירים בסביבה העסקית מחייבים את מקבלי ההחלטות להיערך ולעדכן את מדיניותם באופן שוטף. לפיכך, מסתייעים משרדי ממשלה וחברות עסקיות גדולות במרכז בעיצוב מדיניות ארוכת-טווח. המרכז בוחן חלופות שונות של תמיכה ממשלתית במחקר ופיתוח, ולעבודותיו יש תפקיד חשוב בגיבוש קווים מנחים למדיניות מדע וטכנולוגיה לאומית. על-מנת לזהות ולהעריך את הטכנולוגיות המפציעות הרבות, עושה המרכז שימוש בשיטות חיזוי מיוחדות, כגון סקרי מומחים, בניית תסריטים ועוד.

מתודולוגיות: חיזוי והערכה של טכנולוגיות
Technology Foresight
ניסיון שיטתי להתבונן אל העתיד ארוך-הטווח של המדע, הטכנולוגיה והחברה, מתוך כוונה לזהות מגמות מפציעות וטכנולוגיות העשויות להביא תועלת כלכלית ו/או חברתית מירבית.
Technology Forecasting
ניטור מתמשך של התפתחויות טכנולוגיות לצורך זיהוי מוקדים של יישומים מבטיחים; חיזוי כמותי של תהליכים מונעי-טכנולוגיה.
Technology Assessment
הערכת ההשלכות של טכנולוגיות על החברה, תוך התמקדות על בחינת תועלות וסיכונים.

כלים
סקרי מומחים בשיטת "דלפי":
שיטת "דלפי" היא כלי רב-עוצמה לבחינת התפתחויות עתידיות ולקבלת החלטות אסטרטגיות במגזר העסקי והממשלתי, ולתמיכה בתהליך של גיבוש מדיניות מדע לאומית או מדיניות טכנולוגית ארגונית. השיטה מבוססת על אינטראקציה איטרטיבית בין מומחים, באמצעות סבבים חוזרים של שאלונים מובנים, מתכנסות במטרה להשיג מידה סבירה של תמימות-דעים. במחקר "דלפי" טיפוסי נשאלים המומחים מספר שאלות לגבי התפתחויות טכנולוגיות עתידיות, כמו שנת מימוש צפויה, חשיבות יחסית, אילוצי מימוש, סיכויי הצלחה עסקית, השלכה על הסביבה וכו’.
סיעורי מוחות:
סיעור מוחות (Brainstorming) הוא שיטה להפקת רעיונות חדשניים והערכות יצירתיות של אפשרויות עתידיות ופתרונות לבעיות. סיעור המוחות מעודד רעיונות בלתי שגרתיים תוך הימנעות מדעות-קדומות לגבי מגבלות שונות, והפריה הדדית של חילופי דעות. כדי לעודד רעיונות יצירתיים, משתתפי סיעור המוחות מייצגים מגוון רחב של דיסציפלינות והתמחויות.
מיפוי ידע:
מיפוי ידע הינה מתודולוגיה שפותחה במרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית לצורך זיהוי וניהול של מוקדי ידע אסטרטגיים בארגונים מורכבים. מתודולוגיה זו מהווה חלק חשוב בזיהוי וטיפוח של יכולות ליבה בארגון המודרני, ומקלה על המעבר לתרבות ארגונית של ניהול ידע. המתודולוגיה נוצלה במספר פרויקטים שביצע המרכז עבור ארגונים שונים במשק הישראלי.
 
ראשי|אודות|פעילויות|פרסומים|חדשות|English|צרו קשר