הערכה וחיזוי של טכנולוגיות מפציעות
אנרגיה, סביבה ופיתוח בר קיימא
חינוך, חברה וכלכלה
בטחון, שלום וחוסן לאומי
תכנון לטווח ארוך
חישה מרחוק
בטחון, שלום וחוסן לאומי
טכנולוגיות שנות ה 2000

במסגרת פרויקט רב-שנתי זה מבצע המרכז במגוון סקירות והערכות טכנולוגיות במגוון רחב של נושאים עבור המינהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) במשרד הבטחון. העבודות מציגות תמונת המצב וכיווני התפתחות של טכנולוגיות מפציעות שונות, והערכת השלכותיהן על יישומים פוטנציאליים. דוגמאות לנושאים שנסקרו בשנים האחרונות: חומרים "חכמים", ננוטכנולוגיה, חקר המוח ומערכות קוגניטיביות, ממשק מוח-מכונה, טכנולוגיות קואנטיות, מערכות רב-רובוטיות, "טכנולוגיות מתלכדות", הסתרה אקוסטית, סיבים אופטיים חלולים.

מערכות רב-רובוטיות

פרויקט אשר בוצע עבור מפא"ת, ובמהלכו נבחן עתידן של מערכות רב רובוטיות – "נחילים" או "להקות" של רובוטים המשתפים פעולה ביניהם באופן אוטונומי, ללא התערבות אנושית, לשם השגת המטרה. במסגרת הפרויקט בוצע סקר בין מומחי רובוטיקה בארץ שעסק בתרומת המערכות האלו ליישומים בטחוניים שונים, ובאתגרים הטכנולוגיים העומדים בפני פיתוח מערכות רב-רובוטיות מבצעיות.

FESTOS


תאריך התחלה: מרץ 2009
תאריך סיום משוער: אוקטובר 2011

טכנולוגיות חדשות יכולות לשפר את איכות חיינו, ובמקביל לטמון בחובן צדדים אפלים. מטרתו של פרויקט אירופי זה, המנוהל על ידי המרכז, היא זיהוי והערכה של איומים פוטנציאליים לבטחון-פנים הנובעים משימוש לרעה בטכנולוגיות מפציעות או בידע מדעי מתקדם. תוך הסתכלות קדימה עד שנת 2030, צוות הפרויקט בוחן טכנולוגיות בתחומים מגוונים כגון ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מידע, חומרים מתקדמים ורובוטיקה. בעקבות זיהוי האיומים מופקים "תרחישי איום" המביאים בחשבון היבטים חברתיים, ומגובשים קווי מדיניות להגברת המוכנות ויכולת ההתמודדות עם האיומים. המרכז לתחזית טכנולוגית הינו הקואורדינטור של פרויקט זה, שבו משתתפות ארבע קבוצות מחקר נוספות מאירופה.

יישומי ננו-טכנולוגיה צבאיים

תאריך התחלה: דצמבר 2009
תאריך סיום משוער: ינואר 2011

במסגרת פרויקט המבוצע עבור חברה בטחונית ישראלית, סוקר המרכז את תחום הננוטכנולוגיה, תוך התמקדות ביישומים צבאיים אפשריים. בשלב הראשון בוצעה סקירה כללית של שטחים כמו ננו-אופטיקה, ננו-אלקטרוניקה, ננו-חומרים, ננו-רובוטיקה, ננו-טכנולוגיה ליישומי אנרגיה, חיישנים ומערכות גילוי, וביו-ננוטכנולוגיה. כמו כן, נעשתה סקירה של מרכזי המחקר בארץ ומוקדי פעילות תעשייתיים. בשלב השני נסקרו מגוון רחב של יישומים בטחוניים, כגון חליפת החייל העתידית, מערכות חישה וכלי טייס חדשניים.


חיזוי טכנולוגי - גישות, שיטות עיקריות ודוגמאות בתחום הביטחוני 

גיבוש מיטבי של מדיניות מחקר ופיתוח מחייב שימוש בכלים המאפשרים למקבל החלטות לקבל הערכה אובייקטיבית ככל האפשר של התפתחויות ומגמות בתחומים טכנולוגיים שישפיעו בראייה ארוכת טווח על צרכי המו"פ והדרכים לתת להם מענה. צורך זה איננו נחלת המו"פ הביטחוני בלבד אלא הוא משותף לכל מערכת מחקר ופיתוח אזרחית או צבאית ואלה הביאו עם הזמן לפיתוח גישות ושיטות שונים, המאפשרות התבוננות אל העתיד ארוך הטווח, קרי לאסוף "מודיעין" על העתיד. פרויקט זה מבהיר את מושגי היסוד הקשורים לחיזוי טכנולוגי, ממיין ומתאר בהרחבה שיטות שונות של חיזוי ו"ראייה קדימה", ומביא דוגמאות מהספרות – אזרחית וביטחונית – לשימוש בהן. "טכנולוגיות מתלכדות" – תמונת מצב 

המושג "טכנולוגיות מתלכדות" (converging technologies – CT) מתייחס לתהליכים של שילוב סינרגיסטי בין ארבעה תחומים מדעיים וטכנולוגיים: ננו- מדע וננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה ורפואה (כולל הנדסה גנטית), טכנולוגית מידע, (כולל מחשוב ותקשורת), ומדעי הקוגניציה (כולל פסיכולוגיה וחקר המוח). פרויקט זה התמקד בעיקר בסקירת העמדות ואסטרטגיות הפעולה בארה"ב ובאירופה, תוך ניסיון לציין כיווני פעילות והתפתחויות טכנולוגיות רלוונטיות לישראל ולמערכת הביטחון. 


קשרי גומלין בין מו"פ בטחוני למו"פ בטחון פניםשיתוף פעולה בינ"ל במו"פ בטחוניפעילות במסגרת נאט"ו


ראשי|אודות|פעילויות|פרסומים|חדשות|English|צרו קשר